ScrollWindowEx

De functie ScrollWindowEx schuift de inhoud van het clientgebied van het opgegeven venster.

int () ScrollWindowEx HWND  hWnd, / / verwerken naar venster schuivenint dx, / / bedrag van horizontaal scrollenint dy, / / bedrag van verticaal scrollenCONST RECT* prcScroll,  / / adres van structuur met scroll rechthoekCONST RECT* prcClip,  / / adres van structuur met clip rechthoekHRGNhrgnUpdate, / / verwerken regio bijwerkenLPRECTprcUpdate, / / adres van structuur voor update rechthoekUINTvlaggen / / scrollen vlaggen);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster waar het clientgebied moet worden geschoven is.
dx
Geeft de tijdsduur, in eenheden van apparaat van het horizontale scrollen. Deze parameter moet een negatieve waarde naar links schuiven.
dy
Geeft de tijdsduur, in eenheden van apparaat voor verticaal schuiven. Deze parameter moet een negatieve waarde omhoog schuiven.
prcScroll
Pointer naar de RECT structuur geven het gedeelte van het clientgebied moet worden geschoven. Als u deze parameter NULL is, het volledige gebied geschoven.
prcClip
Aanwijzer naar de RECT structuur met de co÷rdinaten van de rechthoek knippen. Alleen apparaat bits binnen de rechthoek knippen worden be´nvloed. Bits aan de binnenkant van de buitenkant van de rechthoek verschoven zijn geschilderd; bits naar buiten vanaf de binnenkant van de rechthoek verschoven zijn niet geschilderd.
hrgnUpdate
Ingang naar de regio die is gewijzigd om te houden van de regio ongeldig gemaakt door te bladeren. Deze parameter kan worden NULL.
prcUpdate
Aanwijzer naar de structuur van de RECT ontvangen de grenzen van de rechthoek ongeldig gemaakt door te bladeren. Deze parameter kan worden NULL.
vlaggen
Specificeert de vlaggen die scrollen bepalen. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
SW_ERASE Hiermee wist u de nieuw ongeldig gemaakte regio door een WM_ERASEBKGND-bericht te sturen naar het venster wanneer het opgegeven met de vlag SW_INVALIDATE.
SW_INVALIDATE De regio ge´dentificeerd na het scrollen door de parameter hrgnUpdate , wordt ongeldig.
SW_SCROLLCHILDREN Alle onderliggende vensters die de rechthoek waarnaar door de parameter prcScroll wordt geschoven. Het kind windows verschoven met het aantal pixels opgegeven door de parameters dx en dy . Het systeem stuurt een WM_MOVE-bericht naar alle onderliggende vensters die de prcScroll rechthoek, zelfs als ze niet verplaatsen.
SW_SMOOTHSCROLL Windows NT 5.0 en hoger: Deze methode met vloeiend schuiven schuift. Het HIWORD gedeelte van de parameter flags gebruiken om aan te geven hoeveel tijd de gladde schuiven werking moet nemen.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde SIMPLEREGION (rechthoekige ongeldig gemaakte regio), COMPLEXREGION (niet-rechthoekige ongeldig gemaakte regio; overlappende rechthoeken) of NULLREGION (geen ongeldig gemaakte regio).

Als de functie mislukt, is de geretourneerde waarde fout. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Als de SW_INVALIDATE en SW_ERASE flags niet zijn opgegeven, ScrollWindowEx doet niet af aan het gebied dat is verschoven van. Als een van deze vlaggen is ingesteld, wordt dit gebied door ScrollWindowEx ongeldig. Het gebied is niet bijgewerkt totdat de toepassing oproepen de UpdateWindow functie, dringt de RedrawWindow functioneren (u de vlag RDW_UPDATENOW of RDW_ERASENOW), of het bericht WM_PAINT opgehaald uit de toepassingswachtrij.

Als het venster de stijl van de WS_CLIPCHILDREN heeft, vertegenwoordigen de geretourneerde door hrgnUpdate en prcUpdate genoemde gebieden de totale oppervlakte van het gebladerd venster dat moet worden bijgewerkt, met inbegrip van alle gebieden in onderliggende vensters die moeten worden aangepast.

Als de vlag SW_SCROLLCHILDREN is opgegeven, wordt het systeem niet goed bijgewerkt het scherm als deel van een onderliggend venster wordt verschoven. Het deel van het venster verschoven kind dat buiten de bronrechthoek ligt niet is gewist en wordt niet behoorlijk opnieuw getekend in de nieuwe bestemming. Kind windows die niet volledig binnen de rechthoek opgegeven door prcScroll liegen, u de DeferWindowPos functie. De cursor wordt verplaatst als de vlag SW_SCROLLCHILDREN is ingesteld en de rechthoek caret de scroll rechthoek kruist.

Alle ingangs- en uitgangssignaal co÷rdinaten (voor prcScroll, prcClip, prcUpdateen hrgnUpdate) worden bepaald als client co÷rdinaten, ongeacht of het venster de klassenstijl CS_OWNDC of CS_CLASSDC heeft. Gebruik de functies LPtoDP en DPtoLP te converteren van en naar logische co÷rdinaten, indien nodig.

Windows CE: De parameter flags biedt geen ondersteuning voor SW_SCROLLCHILDREN.

Slechts ÚÚn van de parameters dx en dy kunnen niet-nulzijnde.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Scroll Bars overzicht, schuifbalk functioneert, DeferWindowPos, DPtoLP, LPtoDP, RECT, RedrawWindow, UpdateWindow

Index