EN_MSGFILTER

De melding EN_MSGFILTER ontvangt een bericht dat een rijke bewerken van besturingselement bovenliggend venster van een toetsenbord of muis evenement in het besturingselement. Een besturingselement rich edit verzendt dit bericht melding in de vorm van een WM_NOTIFY bericht.

EN_MSGFILTER wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (MSGFILTER) lpMsgFilter 
 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.
lpMsgFilter
Aanwijzer naar een MSGFILTER structuur met informatie over het toetsenbord of de muis bericht. Als het bovenliggende venster deze structuur wijzigt en een andere waarde dan nul retourneert, wordt dit gewijzigde bericht verwerkt in plaats van de oorspronkelijke.

Retourwaarden

Een andere waarde dan nul geretourneerd als het besturingselement moet verwerken van de gebeurtenis, of nul als het besturingselement de gebeurtenis moet negeren.

Opmerkingen

Geef de ENM_KEYEVENTS vlag EN_MSGFILTER meldingen voor toetsenbordgebeurtenissen ontvangen, in het masker met de EM_SETEVENTMASK -bericht verzonden. Geef de ENM_MOUSEEVENTS vlag EN_MSGFILTER meldingen voor muisgebeurtenissen ontvangen,.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, rijke bewerken meldingen, MSGFILTER, WM_NOTIFY

Index