MSGFILTER

De MSGFILTER structuur bevat informatie over een toetsenbord of muis evenement. Een besturingselement rich edit stuurt deze structuur naar een bovenliggende venster als onderdeel van een EN_MSGFILTER melding, waardoor de ouder om het bericht te wijzigen of te voorkomen dat het wordt verwerkt.

typedef struct _msgfilter {NMHDR nmhdr; 
    UINT msg; 
    _WPAD _wPad1; 
    WPARAM wParam; 
    _WPAD _wPad2; 
    LPARAM lParam; 
} MSGFILTER 
 

Leden

nmhdr
Hiermee geeft u een NMHDR structuur. De code lid van de NMHDR structuur is de EN_MSGFILTER Berichtgevingscode waarmee het bericht wordt verzonden.
msg
Hiermee geeft u het toetsenbord of de muis bericht-id.
wParam
Hiermee geeft u de parameter wParam van het bericht.
lParam
Hiermee geeft u de parameter lParam van het bericht.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EN_MSGFILTER

Index