Rijke bewerken besturingsvlaggen gebeurtenis masker

De gebeurtenis masker geeft aan welke meldingen verzendt een besturingselement rich edit het bovenliggende venster. De gebeurtenis masker kunnen nul of meer van deze waarden:

Waarde Betekenis
ENM_CHANGE Stuurt EN_CHANGE meldingen.
ENM_CORRECTTEXT Stuurt EN_CORRECTTEXT meldingen.
ENM_DROPFILES Stuurt EN_DROPFILES meldingen.
ENM_KEYEVENTS Stuurt EN_MSGFILTER meldingen voor toetsenbordgebeurtenissen.
ENM_MOUSEEVENTS Stuurt EN_MSGFILTER meldingen voor muisgebeurtenissen.
ENM_PROTECTED Stuurt EN_PROTECTED meldingen.
ENM_RESIZEREQUEST Stuurt EN_REQUESTRESIZE meldingen.
ENM_SCROLL Stuurt EN_HSCROLL meldingen.
ENM_SELCHANGE Stuurt EN_SELCHANGE meldingen.
ENM_UPDATE Stuurt EN_UPDATE meldingen.

De standaard gebeurtenis masker is ENM_NONE, in welk geval er geen meldingen worden verzonden naar het bovenliggende venster. U kunt ophalen en instellen van het masker van de gebeurtenis voor een besturingselement rich edit met behulp van de ENM_GETEVENTMASK en ENM_SETEVENTMASK berichten.

Index