Menu-item-id

Elk menu-item is gekoppeld, is een unieke, door de toepassing gedefinieerde integer, een menu-item-idgenoemd. Wanneer de gebruiker een opdracht item in een menu kiest, verzendt het systeem van de item-id naar het venster van de eigenaar als onderdeel van een WM_COMMAND -bericht. Het venster procedure onderzoekt de id om de bron van het bericht te bepalen, en dienovereenkomstig het bericht verwerkt. Bovendien kunt u een menu-item met de id wanneer u menufuncties belt; om bijvoorbeeld te in- of uitschakelen van een menu-item.

Een menu-item-id moet een waarde tussen 0 en 65.535, ook al is het een 32-bits geheel getal. Dit is omdat het bericht WM_COMMAND wordt een menu-item-id als het woord van de lage-orde van haar wParam parameter doorgegeven.

Menu-items die submenu's open hebben id's net als opdracht items. Echter, het systeem is niet een boodschap opdracht wanneer dergelijke een item van een menu is geselecteerd. In plaats daarvan, het systeem Hiermee opent u het submenu van het menu-item is gekoppeld.

De id van het menu-item op een opgegeven positie ophalen, de functie GetMenuItemID of GetMenuItemInfo.