DrawMenuBar

De functie DrawMenuBar wordt opnieuw getekend op de menubalk van het opgegeven venster. Als de menubalk wordt gewijzigd nadat het systeem het venster heeft gemaakt, moet deze functie worden aangeroepen om de gewijzigde menubalk.

BOOL DrawMenuBar ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster met menubalk te herschrijven);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster waarvan menubalk opnieuw tekenen moet.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 2.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index