InsertMenuItem

De functie InsertMenuItem wordt een nieuw menu item ingevoegd op de opgegeven positie in een menu.

BOOL WINAPI InsertMenuItem) HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  BOOL  fByPosition,  LPMENUITEMINFO  lpmii  );
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het menu waarin de nieuwe menu-item is ingevoegd.
uItem
Id of de positie van het menu-item waarvoor het nieuwe item ingevoegd. De betekenis van deze parameter hangt af van de waarde van fByPosition.
fByPosition
Waarde die de betekenis van uItemaangeeft. Als deze parameter FALSE is, is uItem een menu-item-id. Anders is de positie van een menu-item.
lpmii
Aanwijzer naar een MENUITEMINFO structuur dat informatie over het nieuwe menu-item bevat.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Krijgen uitgebreid foutinformatie, gebruiken de GetLastError functie.

Opmerkingen

Om sneltoetsen te werken met bitmap of eigenaar getekende menu-items, moet de eigenaar van het menu het bericht WM_MENUCHAR verwerken. Owner-Drawn menu's en het bericht WM_MENUCHAR Zie voor meer informatie.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, MENUITEMINFO

Index