TrackPopupMenu

De functie TrackPopupMenu wordt een snelmenu weergegeven op de opgegeven locatie en de selectie van items in het menu tracks. Het snelmenu kan overal worden weergegeven op het scherm.

BOOL TrackPopupMenu ()  HMENU  hMenu, / / verwerken aan snelmenuUINTuFlags, / / scherm-positie en muisknop vlaggenint x, / / horizontale positie, in scherm co÷rdineertint y, / / verticale positie, in scherm co÷rdineert intnReserved, / / voorbehouden, moet nul zijnHWNDhWnd, / / verwerken naar eigenaar vensterCONST RECT* prcRect / / genegeerd);
 

Parameters

hMenu
Ingang naar het snelmenu moet worden weergegeven. De greep kan worden verkregen door te bellen CreatePopupMenu als een nieuwe snelmenu wilt maken, of door te bellen GetSubMenu om op te halen de greep aan een vervolgmenu een bestaande menu-item is gekoppeld.
uFlags
Een set van bits vlaggen die functie opties opgeven.

Een van de volgende bits vlag constanten gebruiken als u wilt opgeven hoe de functie posities het snelmenu horizontaal.
Waarde Betekenis
TPM_CENTERALIGN Als deze vlag is ingesteld, centra de functie het snelmenu horizontaal ten opzichte van de opgegeven door de parameter x co÷rdinaat.
TPM_LEFTALIGN Als deze vlag is ingesteld, posities de functie het snelmenu, zodat de linkerkant is uitgelijnd met de opgegeven door de parameter x co÷rdinaat.
TPM_RIGHTALIGN Het snelmenu posities, zodat haar rechts is uitgelijnd met de opgegeven door de parameter x co÷rdinaat.

Een van de volgende bits vlag constanten gebruiken als u wilt opgeven hoe de functie posities het snelmenu verticaal.
Waarde Betekenis
TPM_BOTTOMALIGN Als deze vlag is ingesteld, posities de functie het snelmenu, zodat de onderkant is uitgelijnd met de opgegeven door de parameter y co÷rdinaat.
TPM_TOPALIGN Als deze vlag is ingesteld, posities de functie het snelmenu, zodat de bovenzijde wordt uitgelijnd met het opgegeven door de parameter y co÷rdinaat.
TPM_VCENTERALIGN Als deze vlag is ingesteld, centra de functie het snelmenu verticaal ten opzichte van de opgegeven door de parameter y co÷rdinaat.

De volgende bits vlag constanten gebruiken om te bepalen van de selectie van de gebruiker zonder een bovenliggend venster voor het menu instellen.
Waarde Betekenis
TPM_NONOTIFY Als deze vlag is ingesteld, stuurt de functie geen meldingen wanneer de gebruiker op een menu-item klikt.
TPM_RETURNCMD Als deze vlag is ingesteld, retourneert de functie de menu item-id van de selectie van de gebruiker in de retourwaarde.

Gebruik een van de volgende bits flag constanten opgeven die muis knop de snelkoppeling menu tracks.
Waarde Betekenis
TPM_LEFTBUTTON Als deze vlag is ingesteld, kan de gebruiker selecteren menu-items met alleen de linker muisknop.
TPM_RIGHTBUTTON Als deze vlag is ingesteld, kan de gebruiker selecteren menu-items met zowel de linker en rechter muisknoppen.

x
Geeft de horizontale locatie van het snelmenu in schermco÷rdinaten.
y
Geeft de verticale locatie van het snelmenu in schermco÷rdinaten.
nReserved
Voorbehouden; moet nul zijn.
hWnd
Ingang naar het venster dat eigenaar is van het snelmenu. Dit venster vervolgens alle berichten ontvangt van het menu. Het venster ontvangt niet een WM_COMMAND -bericht van het menu totdat de functie weer.

Als u TPM_NONOTIFY in de parameter uFlags opgeeft , verzendt de functie geen berichten naar het venster ge´dentificeerd door hWnd. U moet echter nog een vensteringang passeren in hWnd. Het kan zijn een vensteringang van uw toepassing.

prcRect
Genegeerd.

Retourwaarden

Als u TPM_RETURNCMD in de parameter uFlags opgeeft , wordt met de retourwaarde de menu-item-id van het item dat de gebruiker geselecteerd is. Als de gebruiker het menu zonder een optie te selecteren annuleert, of als een fout optreedt, dan is de retourwaarde nul.

Als u geen TPM_RETURNCMD in de parameter uFlags opgeeft , is de geretourneerde waarde dan nul als de functie slaagt en nul als het mislukt. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Windows CE: Windows CE biedt geen ondersteuning voor de volgende vlaggen voor de parameter uFlags

TPM_NONOTIFY

TPM_LEFTBUTTON

TPM_RIGHTBUTTON

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, Menu functies, CreatePopupMenu, GetSubMenu, RECT, WM_COMMAND

Index