WM_NCRBUTTONDOWN

De WM_NCRBUTTONDOWN bericht is geplaatst wanneer de gebruiker op de rechter muisknop drukt terwijl de cursor zich binnen het gebied van de nonclient van een venster. Dit bericht is gepost naar het venster waarin de cursor. Als een venster de muis gevangen heeft, is dit bericht niet geplaatst.

WM_NCRBUTTONDOWN nHittest = wParam (INT);    / / testen voor een treffer waarde pts = MAKEPOINTS(lParam);   / / positie van de cursor 
 

Parameters

nHittest
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het testen voor een treffer waarde geretourneerd door de functie DefWindowProc als gevolg van verwerking van het WM_NCHITTEST bericht. Zie voor een lijst met waarden testen voor een treffer, WM_NCHITTEST.
pts
Waarde van lParam. Hiermee geeft u een punten structuur die de x - en y-coördinaten van de cursor bevat. De coördinaten zijn relatief ten opzichte van de linkerbovenhoek van het scherm.

Retourwaarden

Als een toepassing wordt dit bericht verwerkt, moet het nul terugkeren.

Opmerkingen

Een toepassing kan de macro MAKEPOINTS gebruiken de parameter lParam omzetten in een punten structuur.

Als het juiste te doen, verzendt het systeem het bericht WM_SYSCOMMAND naar het venster.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input berichten, DefWindowProc, MAKEPOINTS, punten, WM_NCHITTEST, WM_NCRBUTTONDBLCLK, WM_NCRBUTTONUP, WM_SYSCOMMAND

Index