WM_NCHITTEST

WM_NCHITTEST wordt het bericht naar een venster wanneer de cursor wordt verplaatst of wanneer een muisknop wordt ingedrukt of losgelaten. Als de muis niet is vastgelegd, wordt het bericht verzonden naar het venster onder de cursor. Anders wordt het bericht verzonden naar het venster dat de muis heeft gevangen.

WM_NCHITTEST xPos = LOWORD(lParam);  / / horizontale positie van de cursor yPos = HIWORD(lParam);  / / verticale positie van de cursor 
 

Parameters

xPos
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee geeft u de x-co÷rdinaat van de cursor. De co÷rdinaat is ten opzichte van de linkerbovenhoek van het scherm.
yPos
Waarde van de eersterangs woord van lParam. Geeft de y-co÷rdinaat van de cursor. De co÷rdinaat is ten opzichte van de linkerbovenhoek van het scherm.

Retourwaarden

De retourwaarde van de functie DefWindowProc is een van de volgende waarden, die de positie aangeeft van de cursor hot spot:

Waarde Locatie van hot spot
HTBORDER In de rand van een venster dat niet over een rand met formaatgrepen
HTBOTTOM In de onderste horizontale rand van een resizable venster (de gebruiker kan de muis om het formaat van het venster verticaal te klikken)
HTBOTTOMLEFT In de linkerbenedenhoek van een rand van een resizable venster (de gebruiker kan de muis om het formaat van het venster diagonaal te klikken)
HTBOTTOMRIGHT In de rechterbenedenhoek van een rand van een resizable venster (de gebruiker kan de muis om het formaat van het venster diagonaal te klikken)
HTCAPTION In een titelbalk
HTCLIENT In een client area
HTCLOSE In een knop sluiten
HTERROR Op de schermachtergrond van het of op een scheidslijn tussen windows (hetzelfde als HTNOWHERE, behalve dat de DefWindowProc functie produceert een pieptoon systeem een fout optreedt)
HTGROWBOX In een vak grootte (hetzelfde als HTSIZE)
HTHELP In een Help-knop
HTHSCROLL In een horizontale schuifbalk
HTLEFT In de linkerrand van een resizable venster (de gebruiker kan de muis om het formaat van het venster horizontaal te klikken)
HTMENU In een menu
HTMAXBUTTON In de knop maximaliseren
HTMINBUTTON In de knop Minimaliseren
HTNOWHERE Op de schermachtergrond van het of op een scheidslijn tussen windows
HTREDUCE In een knop Minimaliseren
HTRIGHT In de rechterrand van een resizable venster (de gebruiker kan de muis om het formaat van het venster horizontaal te klikken)
HTSIZE In een vak grootte (hetzelfde als HTGROWBOX)
HTSYSMENU In een systeemmenu of een knop in een onderliggend venster sluiten
HTTOP In de bovenste horizontale rand van een venster
HTTOPLEFT In de linkerbovenhoek van de rand van een venster
HTTOPRIGHT In de hogere juiste hoek van de rand van een venster
HTTRANSPARENT In een venster momenteel gedekt door een ander venster in dezelfde thread (het bericht zal worden verzonden naar onderliggende windows in dezelfde thread totdat een van hen geeft een code die niet HTTRANSPARENT)
HTVSCROLL In de verticale schuifbalk
HTZOOM In een knop maximaliseren

Opmerkingen

Een toepassing kan de macro MAKEPOINTS gebruiken de parameter lParam omzetten in een punten structuur.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input berichten, DefWindowProc, MAKEPOINTS, punten