Een bericht posten

U kunt een bericht naar een berichtrij met de PostMessage -functie. PostMessage plaatst een bericht aan het einde van een thread's berichtenwachtrij en return onmiddellijk, zonder te wachten voor de thread voor het verwerken van het bericht. Van de functie parameters omvatten een vensteringang, een bericht-id, en twee bericht parameters. Het systeem deze parameters kopieert naar een MSG -structuur, vult de tijd en pt leden van de structuur en de structuur in de wachtrij voor berichten geplaatst.

Het systeem gebruikt de vensteringang doorgegeven met de PostMessage -functie om te bepalen welke draad Berichtenwachtrij moet het bericht. Als het handvat HWND_TOPMOST is, posts het systeem de boodschap aan de draad berichtenwachtrijen van alle op het hoogste niveau windows.

U kunt de PostThreadMessage functie gebruiken om een bericht naar een specifieke draad berichtenwachtrij. PostThreadMessage is vergelijkbaar met PostMessage, behalve de eerste parameter een draad id in plaats van een vensteringang is. U kunt de draad id ophalen door te bellen naar de GetCurrentThreadId -functie.

De functie PostQuitMessage om af te sluiten van de lus van een bericht. PostQuitMessage berichten het bericht WM_QUIT naar het momenteel uitvoerende draad. Bericht lus van de thread wordt beŽindigd en controle keert terug naar het systeem wanneer het WM_QUIT bericht wordt aangetroffen. Een toepassing vraagt meestal PostQuitMessage in antwoord op de WM_DESTROY , zoals in het volgende voorbeeld.

case WM_DESTROY: / / cleanup taken uitvoeren. 
 
    PostQuitMessage(0); 
    pauze