WM_QUIT

Het WM_QUIT-bericht geeft aan een verzoek om een toepassing te beŽindigen en wordt gegenereerd wanneer de toepassing de functie PostQuitMessage aanroept. Het zorgt ervoor dat de functie GetMessage nul.

WM_QUIT nExitCode = wParam (int);   / / code van de uitgang 
 

Parameters

nExitCode
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de code van de uitgang gegeven in de PostQuitMessage functie.

Retourwaarden

Dit bericht heeft geen resultaatwaarde, omdat het veroorzaakt de bericht lus te beŽindigen voordat het bericht wordt verzonden naar het venster van de aanvraagprocedure.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, GetMessage, PostQuitMessage

Index