WM_MDIRESTORE

Een toepassing verzendt het bericht WM_MDIRESTORE naar een meerdere interface (MDI) client documentvenster herstellen een MDI-subvenster van gemaximaliseerd of geminimaliseerd formaat.

WM_MDIRESTORE wParam = (WPARAM) (HWND) hwndRes; / / verwerken kind te herstellen lParam = 0;            / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

hwndRes
Waarde van wParam. Ingang naar het MDI-subvenster worden hersteld.

Retourwaarden

De retourwaarde is altijd nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Meerdere Document Interface overzicht, meerdere Document Interface berichten, WM_MDIMAXIMIZE

Index