WM_MDIMAXIMIZE

Een toepassing verzendt het bericht WM_MDIMAXIMIZE naar een meerdere interface (MDI) client documentvenster om een MDI kind venster te maximaliseren. Het systeem aangepast het kind venster om haar clientgebied vullen het clientvenster. Het systeem plaatst van het kind venster venster menupictogram in de positie uiterst rechts op de menubalk van het framevenster, en van het kind venster herstellen pictogram in de meest linkse positie plaatst. Het systeem wordt tekst voor de titelbalk van het venster kind ook toegevoegd aan die van het framevenster.

WM_MDIMAXIMIZE wParam = (WPARAM) (HWND) hwndMax; / / verwerken kind te maximaliseren lParam = 0;            / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

hwndMax
Waarde van wParam. Ingang naar het MDI-subvenster te worden gemaximaliseerd.

Retourwaarden

De retourwaarde is altijd nul.

Opmerkingen

Als een MDI-clientvenster een bericht dat de activering van haar kind windows wijzigt ontvangt terwijl het momenteel actieve MDI kind venster is gemaximaliseerd, het systeem herstelt het actieve kind venster en wordt het nieuwe geactiveerde kind venster gemaximaliseerd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Meerdere Document Interface overzicht, meerdere Document Interface berichten, WM_MDIRESTORE

Index