LB_GETCURSEL

Stuur een bericht LB_GETCURSEL om op te halen van de index van de momenteel geselecteerde item in een keuzelijst met enkelvoudige selectie eventuele.

LB_GETCURSEL wParam = 0;     / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0;     / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

In een keuzelijst met enkelvoudige selectie is de geretourneerde waarde de op nul gebaseerde index van de momenteel geselecteerde item. Als er geen selectie heeft plaatsgevonden, is de retourwaarde LB_ERR.

Opmerkingen

Verzend dit bericht niet naar een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

De indexen van de geselecteerde items in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden ophalen, gebruiken het LB_GETSELITEMS bericht. Om te bepalen of het item dat de focusrechthoek in een keuzelijst met meerdere selectie heeft is geselecteerd, gebruiken het LB_GETSEL bericht.

Als verzonden naar een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden, geeft LB_GETCURSEL de index van het item dat de focusrechthoek heeft. Als er geen objecten zijn geselecteerd, retourneert het nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_GETCARETINDEX, LB_GETSEL, LB_GETSELITEMS, LB_SETCURSEL

Index