LB_GETSELITEMS

Een toepassing verzendt een bericht van de LB_GETSELITEMS te vullen een buffer met een matrix van gehele getallen die de artikelnummers van geselecteerde items in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden opgeven.

LB_GETSELITEMS wParam = (WPARAM) cItems;           / / maximum aantal items lParam = (LPARAM) (LPINT) lpnItems; / / adres van buffer 
 

Parameters

cItems
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het maximum aantal geselecteerde items waarvan artikelnummers worden in de buffer worden geplaatst.

Windows 95 en Windows 98: De parameter wParam is beperkt tot 16-bits waarden. Dit betekent keuzelijsten kunnen niet meer dan 32.767 objecten bevatten. Hoewel het aantal items beperkt is, wordt de totale grootte in bytes van de items in een keuzelijst alleen beperkt door beschikbaar geheugen.

lpnItems
Waarde van lParam. Aanwijzer naar een buffer groot genoeg voor het aantal gehele getallen opgegeven door de parameter cItems.

Retourwaarden

De geretourneerde waarde is het aantal items in de buffer geplaatst. Als de keuzelijst een keuzelijst met enkelvoudige selectie is, is de retourwaarde LB_ERR.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_GETSELCOUNT

Index