WM_PAINTICON

WM_PAINTICON wordt het bericht naar een geminimaliseerde venster wanneer het pictogram is te worden geschilderd, maar alleen als de toepassing is geschreven voor 16-bits Windows. Een venster ontvangt dit bericht alleen als een pictogram van een klasse is gedefinieerd voor het venster; anders, WM_PAINT in plaats daarvan wordt verzonden.

WM_PAINTICON 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

De functie DefWindowProc trekt het pictogram klasse. Voor compatibiliteit met 16-bits Windows is wParam TRUE. Echter, deze waarde heeft geen betekenis.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Pictogrammen overzicht, pictogram berichten, DefWindowProc, WM_ICONERASEBKGND, WM_PAINT

Index