EM_LINEINDEX

Een toepassing verzendt een bericht EM_LINEINDEX om op te halen de karakter-index van een regel in een besturingselement meerdere regels bewerken. De index van karakter is het aantal tekens vanaf het begin van het besturingselement voor bewerking op de opgegeven lijn.

EM_LINEINDEX wParam = (WPARAM) lijn; / / lijn nummer lParam = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

lijn
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde regelnummer. Een waarde van –1 geeft het huidige regelnummer (de regel met de caret).

Retourwaarden

De retourwaarde is de tekenindex van het van de regel die is opgegeven in de parameter lijn , of het is –1 als het opgegeven regelnummer groter dan het aantal lijnen in het besturingselement bewerken is.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_LINEFROMCHAR

Index