EM_LINEFROMCHAR

Een toepassing signaal een EM_LINEFROMCHAR voor het ophalen van de index van de regel waarin de index van de opgegeven tekens in een besturingselement meerdere regels bewerken. De index van een karakter is het aantal tekens vanaf het begin van het besturingselement bewerken.

EM_LINEFROMCHAR wParam = ich (WPARAM);  / / index lParam teken = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

ich
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de index karakter van het teken dat is opgenomen in de regel waarvan het nummer is om te worden opgehaald. Als de parameter ich –1 is, hetzij het nummer van de huidige regel (de regel met de caret) is ontvangen of, als er een selectie is, het nummer van de regel met het begin van de selectie opgehaald.

Retourwaarden

De retourwaarde is de op nul gebaseerde nummer van de regel met de opgegeven door ich tekenindex.

Opmerkingen

In een besturingselement rich edit, als de tekenindex groter dan 64 K is, gebruiken het bericht EM_EXLINEFROMCHAR.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_EXLINEFROMCHAR, EM_LINEINDEX

Index