EM_SETSEL

Een toepassing verzendt een bericht van de EM_SETSEL een bereik van tekens in een edit-besturingselement selecteren.

EM_SETSEL wParam = nStart (WPARAM) (INT);    / / vanaf positie lParam = nEnd (LPARAM) (INT);      / / eindpositie 
 

Parameters

nStart
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de beginpositie van de selectie.
nEnd
Hiermee geeft u de eindpositie van de selectie.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Opmerkingen

In een besturingselement rich edit, als de selectie niet volledig in de eerste 64 kB is opgenomen, gebruikt het bericht EM_EXSETSEL.

Als de parameter nStart 0 is en de parameter nEnd –1 is, wordt alle tekst in het besturingselement voor bewerking geselecteerd. Als nStart –1 is, wordt alle huidige selectie verwijderd. De invoegpunt wordt geplaatst aan het einde van de selectie aangegeven door de grootste van de twee waarden nEnd en nStart.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_GETSEL, EM_REPLACESEL, EM_SCROLLCARET, EM_EXSETSEL

Index