EM_REPLACESEL

Een toepassing boodschap een EM_REPLACESEL ter vervanging van de huidige selectie in een edit-besturingselement met de opgegeven tekst.

EM_REPLACESEL fCanUndo = wParam (BOOL);        / / vlag die aangeeft of vervanging ongedaan gemaakt lpszReplace worden kan = lParam (LPCTSTR);  / / verwijzing naar vervangende tekenreeks 
 

Parameters

fCanUndo
Waarde van wParam. Hiermee geeft u aan of de vervanging bewerking ongedaan worden gemaakt kan. Als dit waar is, kan de bewerking ongedaan worden gemaakt. Als dit FALSE is, kan niet de actie ongedaan worden gemaakt.
lpszReplace
Waarde van lParam. Pointer naar een op null eindigende tekenreeks met de vervangende tekst.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Opmerkingen

Het bericht EM_REPLACESEL gebruiken als vervanging slechts een gedeelte van de tekst in een edit-besturingselement. Ter vervanging van alle tekst, gebruiken het WM_SETTEXT bericht.

Als er geen huidige selectie, wordt de vervangende tekst ingevoegd op de huidige locatie van de caret.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, WM_SETTEXT

Index