IPrintDialogServices::GetCurrentDevMode

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

Een toepassing die gebruikmaakt van de functie PrintDlgEx kan de GetCurrentDevMode methode aanroepen om te vullen een DEVMODE -structuur met informatie over de geselecteerde printer.

 HRESULT GetCurrentDevMode ()   LPDEVMODElpDevMode,UINT* pcbSize);
 

Parameters

lpDevMode
Aanwijzer naar een buffer die ontvangt een DEVMODE -structuur met informatie over de geselecteerde printer.
pcbSize
Aanwijzer naar een UINT -variabele. De variabele geeft op input, de grootte, in bytes, van de buffer waarnaar door de parameter lpDevMode . Op de uitvoer bevat de variabele het aantal bytes dat is geschreven om lpDevMode.

Als de grootte nul op de input, de functie retourneert de gewenste buffergrootte (in bytes) in pcbSize en maakt geen gebruik van de buffer lpDevMode.

Retourwaarden

Als de methode succesvol is, is de retourwaarde S_OK. Als er geen printer is geselecteerd, de retourwaarde is S_OK, de resultaatwaarde in pcbSize is nul en de buffer lpDevMode is ongewijzigd.

Als een fout optreedt, is de retourwaarde een COM-foutcode. Voor meer informatie, Zie Error Handling.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 5.0 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, IPrintDialogServices, DEVMODE, PrintDlgEx

Index