IPrintDialogServices::GetCurrentPortName

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

Een toepassing die gebruikmaakt van de functie PrintDlgEx kunt de GetCurrentPortName -methode voor het ophalen van de naam van de huidige poort bellen.

HRESULT GetCurrentPortName ()   LPTSTRlpPortName,UINT* pcchSize);
 

Parameters

lpPortName
Aanwijzer naar een buffer die de null eindigende naam van de huidige poort ontvangt.
pcchSize
Aanwijzer naar een UINT -variabele. De variabele geeft op input, de grootte, in bytes (ANSI-versie) of 16-bits tekens (Unicode versie), van de buffer waarnaar door de parameter lpPortName . Op de uitvoer bevat de variabele het aantal bytes of tekens, inclusief de afsluitende null-teken, naar de buffer geschreven.

Als de grootte nul op de input, de functie retourneert de gewenste buffergrootte (in bytes of tekens) in pcchSize en maakt geen gebruik van de buffer lpPortName.

Retourwaarden

Als de methode succesvol is, is de retourwaarde S_OK. Als er geen huidige poort, de retourwaarde is S_OK, de resultaatwaarde in pcchSize is nul, en de lpPortName buffer is ongewijzigd.

Als een fout optreedt, is de retourwaarde een COM-foutcode. Voor meer informatie, Zie Error Handling.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 5.0 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, IPrintDialogServices, PrintDlgEx

Index