CBN_EDITUPDATE

De CBN_EDITUPDATE melding wordt verzonden wanneer het gedeelte controle bewerken van een keuzelijst met invoervak is ongeveer om gewijzigde tekst weer te geven. Deze melding wordt verzonden wanneer het besturingselement de tekst heeft opgemaakt, maar voordat de tekst wordt weergegeven. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_EDITUPDATE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

Als de keuzelijst met invoervak de CBS_DROPDOWNLIST stijl heeft, deze melding treedt niet.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_EDITCHANGE, WM_COMMAND