CBN_EDITCHANGE

De CBN_EDITCHANGE melding wordt verzonden nadat de gebruiker een actie die kan hebben veranderd de tekst in het gedeelte controle bewerken van een keuzelijst met invoervak heeft uitgevoerd. In tegenstelling tot de melding CBN_EDITUPDATE, wordt deze melding verzonden nadat het systeem het scherm bijwerkt. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_EDITCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);        / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

Als de keuzelijst met invoervak de CBS_DROPDOWNLIST stijl heeft, deze melding treedt niet.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_EDITUPDATE, WM_COMMAND

Index