CBN_SELENDCANCEL

De CBN_SELENDCANCEL melding wordt verzonden wanneer de gebruiker een item selecteert, maar vervolgens een ander besturingselement selecteert of sluit u het dialoogvenster. Het geeft aan de eerste selectie van de gebruiker moet worden genegeerd. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_SELENDCANCEL idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

In een keuzelijst met invoervak met de CBS_SIMPLE stijl, is de CBN_SELENDCANCEL melding bericht niet verzonden. CBN_SELENDOK wordt kennisgeving het bericht onmiddellijk vóór elke melding van CBN_SELCHANGE.

Als de WS_EX_NOPARENTNOTIFY uitgebreid venster stijl is opgegeven voor de keuzelijst met invoervak, is het CBN_SELENDCANCEL-bericht niet verzonden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDOK, WM_COMMAND

Index