CBN_SELCHANGE

De CBN_SELCHANGE melding wordt verzonden wanneer de gebruiker de huidige selectie in de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak wijzigt. De gebruiker kan de selectie wijzigen door te klikken in het vak lijst of met behulp van de pijltoetsen. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt deze melding in de vorm van een WM_COMMAND-bericht met CBN_SELCHANGE in de eersterangs woord van de wParam -parameter.

CBN_SELCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Opmerkingen

Om de index van de huidige selectie, signaal CB_GETCURSEL naar het besturingselement.

De CBN_SELCHANGE melding bericht niet verzonden als de huidige selectie wordt ingesteld met het CB_SETCURSEL bericht.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_CLOSEUP, CBN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index