BM_SETCHECK

Een toepassing verzendt een BM_SETCHECK bericht het selectievakje status van een keuzerondje of selectievakje instellen.

BM_SETCHECK wParam = fCheck (WPARAM); / / staat lParam check = 0;               / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fCheck
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de check-state. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
BST_CHECKED De knopstatus wordt ingesteld om ingecheckte.
BST_INDETERMINATE De knopstatus wordt ingesteld op grijs weergegeven, die aangeeft een onbepaalde status. Gebruik deze waarde alleen als de knop de stijl van BS_3STATE of BS_AUTO3STATE heeft.
BST_UNCHECKED De knopstatus wordt ingesteld om ongecontroleerde

Retourwaarden

Dit bericht altijd nul geretourneerd.

Opmerkingen

Het bericht BM_SETCHECK heeft geen effect op drukknoppen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BM_GETCHECK, BM_GETSTATE, BM_SETSTATE

Index