BM_GETCHECK

Een toepassing verzendt een bericht van de BM_GETCHECK voor het ophalen van de check-state van een keuzerondje of selectievakje in.

BM_GETCHECK wParam = 0;     / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0;     / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde van een knop gemaakt met de BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTON kan, of BS_3STATE stijl een van de volgende:

Waarde Betekenis
BST_CHECKED Knop wordt gecontroleerd.
BST_INDETERMINATE Knop grijs wordt weergegeven, die aangeeft een onbepaalde status (alleen van toepassing als de knop de stijl van BS_3STATE of BS_AUTO3STATE heeft).
BST_UNCHECKED Knop is uitgeschakeld

Als de knop een ander opmaakprofiel heeft, is de retourwaarde nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK

Index