יתרונות השימוש מאפיינים של חלון

חלון מאפיינים משמשים בדרך כלל כדי לשייך נתונים חלון subclassed או לחלון ביישום ממשק (MDI) מרובים של מסמך. בכל מקרה, אינה נוחה לשימוש בתים נוספים שצוינו במבנה של createwindow ליצירת פונקציה או מחלקה עבור שתי הסיבות הבאות:

לקבלת מידע נוסף אודות ביצירת חלוקה למחלקות משנה, ראה חלון הליך ביצירת חלוקה למחלקות משנה. לקבלת מידע נוסף אודות חלונות MDI, ראה ממשק מרובה מסמכים.

Index