ממשק מרובה מסמכים

ממשק מרובה מסמכים (MDI) הוא מפרט המגדיר ממשק משתמש עבור יישומים המאפשרים למשתמש לעבוד עם מסמך אחד או יותר בו-זמנית.

סקירה זו מתארת את המבנה של יישום MDI, כיצד לנצל את היתרונות של תמיכה מוכללת של MDI שמספקת מערכת.

הערה  MDI היא דוגמנית מונחה על-ידי היישום. משתמשים חדשים ובינוניים רבים מתקשים ללמוד להשתמש ביישומים MDI. לכן, יישומים רבים מעבר למודל מונחה עצמים במסמך. לכן, ייתכן שיהיה ברצונך לשקול דגמים אחרים עבור ממשק המשתמש שלך. עם זאת, באפשרותך להשתמש MDI עבור יישומים לא בקלות להשתלב דגם קיים עד הציג מודל מתאים יותר.

Index