יצירת חלון

יישום יוצר את windows (כולל החלון הראשי) על-ידי שימוש בפונקציה של createwindow ליצירת או CreateWindowEx ולספק את המידע הדרוש לשם הגדרת התכונות של החלון. CreateWindowEx יש פרמטר, dwExStyle, של createwindow ליצירת שאין לה; אחרת, הפונקציות זהים. למעשה, של createwindow ליצירת שיחות פשוט CreateWindowEx, הגדרת הפרמטר dwExStyle לאפס. מסיבה זו, שארית סקירה זו מתייחסת רק CreateWindowEx.

קיימות פונקציות נוספות — כולל DialogBox, CreateDialog MessageBox — ליצירת חלונות למטרות מיוחדות, כגון תיבות דו-שיח ואת תיבות ההודעה. לקבלת מידע נוסף, ראה תיבות דו-שיח.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

Index