אודות מחלקות חלון

כל מחלקת חלון יש שגרת חלון המשויך לשיתוף על-ידי כל החלונות מאותו סוג. ההליך חלון מעבד הודעות עבור כל החלונות של מחלקה זו, ולכן שולט ההתנהגות וההופעה שלהן. לקבלת מידע נוסף, עיין בהליכים חלון.

תהליך עליך לרשום מחלקת חלון לפני שהוא יכול ליצור חלון של מחלקה זו. מבצע רישום של מחלקת חלון משייכת שגרה חלון, סגנונות מחלקה ותכונות נוספות של מחלקה שם מחלקה. כאשר תהליך קביעת שם מחלקת את הפונקציה של createwindow ליצירת או CreateWindowEx , המערכת יוצרת חלון עם הפרוצדורה של חלון, סגנונות ותכונות נוספות המשויכים לאותו שם מחלקה.

Index