חלון הליכים

לכל חלון יש מתוך המשויך חלון הליך — פונקציה כל ההודעות שנשלחו או להציב כל החלונות של המחלקה. כל ההיבטים של המראה וההתנהגות של חלון תלויים התגובה ההליך חלון להודעות אלה.

Index