חלון-הליך כתובת

בכל כיתה יש כתובת חלון-הליך כדי להגדיר את נקודת הכניסה של ההליך חלון המשמש לעיבוד כל ההודעות עבור windows בכיתה. המערכת מעביר הודעות הנוהל בעת שהיא דורשת את החלון כדי לבצע משימות, כגון צביעה של אזור הלקוח שלו או להגיב קלט מהמשתמש. תהליך מקצה שגרה חלון מחלקה על-ידי העתקת כתובת שלו אל חבר lpfnWndProc של מבנה WNDCLASSEX . לקבלת מידע נוסף, עיין בהליכים חלון.

Index