סוגי פקדים סטטיים

קיימים ארבעה סוגים של פקדים סטטיים:

לכל סוג יש סגנון אחד או יותר. עבור טבלה של סגנונות פקד סטטי, ראה סגנונות פקד סטטי.

Index