שצוירו על-ידי הבעלים של פקד סטטי

על-ידי שימוש בסגנון SS_OWNERDRAW, יישום יכול לקחת אחריות על ציור פקד סטטי. חלון האב של פקד סטטי שצוירו על-ידי הבעלים (בעליו) מקבל הודעה WM_DRAWITEM בכל פעם הפקד סטטי יש. ההודעה תכלול את הכתובת של מבנה DRAWITEMSTRUCT המכיל מידע העושה חלון הבעלים בעת ציור הפקד.

Index