פונקציות משאב

הפונקציות הבאות נעשה עם משאבים.

BeginUpdateResource
CopyImage
EndUpdateResource
EnumResLangProc
EnumResNameProc
EnumResourceLanguages
EnumResourceNames
EnumResourceTypes
EnumResTypeProc
FindResource
FindResourceEx
LoadImage
LoadResource
LockResource
SizeofResource
UpdateResource

פונקציות מיושן

FreeResource
UnlockResource

Index