נקודות האחיזה של תפריט

המערכת יוצרת נקודת אחיזה ייחודי עבור כל תפריט. תפריט לטפל הוא ערך מסוג HMENU . יישום עליך לציין נקודת אחיזה תפריט רבות מהפונקציות תפריט Win32. אתה מקבל את נקודת האחיזה כדי שורת תפריט בעת יצירת התפריט או לטעון משאב תפריט. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תפריט.

כדי לאחזר את נקודת האחיזה שורת התפריטים של תפריט בו נוצר או לטעון, השתמש בפונקציה GetMenu . כדי לאחזר את נקודת האחיזה כדי המשנה המשויכות פריט בתפריט, השתמש בפונקציה GetSubMenu או GetMenuItemInfo . כדי לאחזר את נקודת האחיזה כדי תפריט חלון , השתמש בפונקציה GetSystemMenu.

Index