גישה באמצעות לוח המקשים לתפריטים

המערכת מספק ממשק לוח מקשים סטנדרטי עבור תפריטים. באפשרותך לשפר ממשק זה על-ידי מתן מקשי גישה מתפקד ומקשי קיצור (האצה) עבור פריטי התפריט שלך. הנושאים הבאים מתארים את ממשק לוח מקשים סטנדרטי, מקשי גישה ומקשי קיצור.

Index