תפריט קיצורי מקשים

בנוסף נתקל מקש גישה, פריט תפריט ניתן יש מקש קיצור משויך. מקש קיצור היא שונה מקש גישה, כי התפריט אינו חייב להיות פעיל עבור מקש הקיצור לעבוד. כמו כן, מקש גישה הוא תמיד המשויך של פריט תפריט, בעוד אחד ממקשי הקיצור הוא בדרך כלל (אך אינו חייב להיות) המשויכים פריט תפריט.

הטקסט שמזהה את קיצור המקשים יתווסף למחרוזת טקסט של פריט התפריט. הטקסט הקיצור מופיע מימין שם פריט תפריט, אחרי תו קו נטוי הפוך ואת הכרטיסיה (\t). לדוגמה, "כח;Close\t&Alt + F4 "מייצגת פקודת סגור עם צירוף המקשים alt + f4 כמקש הקיצור שלו ועם האות"C"כמפתח הגישה שלו. לקבלת מידע נוסף, ראה האצה.

Index