אודות הודעות ותורי הודעות

שלא כמו יישומים מבוססת-MS-DOS, יישומים מבוססי-Win32 הן מונחות על האירוע. הם לא שיחות פונקציה explicit (כגון שיחות ספריית זמן ריצה של C) כדי לקבל קלט. במקום זאת, הם מחכים עבור מערכת לעבור קלט להם.

המערכת עוברת כל קלט עבור יישומים שונים של windows ביישום. לכל חלון יש פונקציה, נקרא חלון ההליך, אליו מתקשרת מערכת בכל פעם יש קלט עבור החלון. ההליך חלון מעבד את הקלט ומחזיר בקרת המערכת. לקבלת מידע נוסף אודות שגרות חלון, עיין בהליכים חלון.

Index