קודי מקש וירטואלי תיאר

הפרמטר wParam הודעה הקשה מכיל את קוד מקש וירטואלי של המפתח שבו היה לחוץ או משוחרר. שגרה חלון מעבד או מתעלם הודעה הקשה, בהתאם לערך של קוד מקש וירטואלי.

שגרה חלון אופייני מעבד רק קבוצת משנה קטנה של הודעות הקשה הוא מקבל, התעלמות משאר. לדוגמה, ייתכן שגרה חלון לעבד רק הודעות הקשה WM_KEYDOWN , ואלו רק להכיל קודים מקש וירטואלי עבור מקשי תנועת הסמן, מקשי shift (גם מקשי בקרה הנקרא) וכן הייעודיים. שגרה חלון אופייני לעבד הודעות הקשה מקשי תווים. במקום זאת, היא משתמשת בפונקציה TranslateMessage כדי להמיר את ההודעה תו הודעות. לקבלת מידע נוסף אודות TranslateMessage והודעות תו, לראות את ההודעות תו.

Index