הודעות תו

הודעות הקשה לספק המון מידע אודות הקשות, אך הם אינם מספקים את קודי תו עבור תו הקשות. כדי לאחזר את קודי התווים, יישום לכלול את הפונקציה TranslateMessage בלולאה הודעה שהליך המשנה שלו. TranslateMessage מעביר הודעה WM_KEYDOWN או WM_SYSKEYDOWN פריסת לוח המקשים. הפריסה בוחן קוד מקש וירטואלי של ההודעה ומספק, אם הוא מתאים למפתח תו, שוות ערך קוד התו (ניקח בחשבון את המצב במקשים shift ו- caps lock). לאחר מכן, הוא יוצר הודעה תו כוללת קוד התו וממקם את ההודעה בראש של תור ההודעות. איטראציה הבא של הלולאה הודעת מסירה את ההודעה תו מהתור, ומשגר להודעה ההליך המתאים בחלון.