חומר עזר עבור קלט לוח מקשים

הרכיבים הבאים משויכים קלט של לוח מקשים.