מבני קלט של לוח מקשים

במבנה הבא משמש כדי לקבל ולעבד קלט של לוח מקשים.

קלט

Index