הנקודה החמה

בסמן, פיקסל שנקרא הנקודה החמה מסמן מיקום המסך המדויק המושפע על-ידי אירוע עכבר, כגון לחיצה על לחצן העכבר. בדרך כלל, המגע היא מוקד העניין העיקרי של הסמן. המערכת עוקבת אחר, מזהה בנקודה זו המיקום של הסמן. לדוגמה, נקודות מגע אופייני הם הפיקסלים בקצה סמן בצורת חץ, הפיקסל באמצע סמן בצורת צלב דק.

כאשר מתרחש אירוע קלט עכבר, מנהל ההתקן של העכבר מתרגם את האירוע הודעת העכבר המתאים הכוללת את הקואורדינטות של הנקודה החמה. המערכת שליחת ההודעה העכבר בחלון המכיל את נקודת מגע או החלון שבו הוא לכידת קלט עכבר. לקבלת מידע נוסף, ראה עכבר קלט.

Index