קלט עכבר

סקירה זו מתארת כיצד המערכת מספקת קלט עכבר ליישום שלך ואת אופן היישום מקבל ומעבד קלט זה.

Index