פרמטרים של נגישות

המערכת שומרת על ערכה של הפרמטרים נגישות מציינים אם למשתמש יש צרכים מיוחדים או ' העדפות '. המשתמש שולט במצב של פרמטרים אלה, בדרך כלל בעזרת יישום לוח הבקרה. יישומים של לוח הבקרה או תוכניות אחרות המאפשרות למשתמש להתאים אישית את סביבת להשתמש SystemParametersInfo הפונקציה כדי להגדיר את הפרמטרים של נגישות.

יישומים צריכים להשתמש GetSystemMetrics הפונקציה כדי לקבוע את המצב של הפרמטרים נגישות. כאשר פרמטר נגישות מוגדר כ- TRUE, היישום יש להתאים את ממשק המשתמש, אם יש צורך להתאים את העדפות המשתמש.

Win32 תומך את הפרמטרים הבאים של נגישות:

הפרמטר תיאור
הצגת צליל מציין כי יישום משתמש בדרך כלל צליל כדי להעביר מידע חשוב לספק את המידע באופן חזותי.
חדות גבוהה מציין היישום אמור לספק חדות גבוהה בין רכיבים חזותיים הקידמה והרקע.

Index