הפרמטר חדות גבוהה

הפרמטר חדות גבוהה מציינת אם המשתמש מעוניין חדות גבוהה בין הצבעים המשמשים עבור הקידמה והרקע של רכיבים חזותיים.

המשתמש קובע את הגדרת הפרמטר חדות גבוהה באמצעות יישום לוח הבקרה נגישות או יישום אחר עבור התאמה אישית של הסביבה. יישומים אלה להשתמש בדגלים SPI_GETHIGHCONTRAST ו- SPI_SETHIGHCONTRAST עם SystemParametersInfo הפונקציה כדי לקבל ולהגדיר את הפרמטר חדות גבוהה.

Index